Rusza Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’2018 i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) - podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - podmioty wspierające ekonomię społeczną

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - podmioty wspierające ekonomię społeczną
 
Przedstawiamy mapę podmiotów wspierających ekonomię społeczną, na której zaznaczyliśmy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - koordynatora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Na mapie znajdziecie również dane kontakowe oraz zakres terytorialny funkcjonowania poszczególnych podmiotów.

A to ciekawostka! Tylko 3 osoby na starcie

Istnieje możliwość, aby warunkowo zmniejszyć liczbę założycieli spółdzielni socjalnej osób fizycznych z 5 do 3 osób.

Zmiany w regulaminie konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

O zmianach w regulaminie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, które będą obowiązywać w tegorocznej edycji konkursu, debatowali na spotkaniu w Warszawie w dniu 17 stycznia br. członkowie Kapituły konkursu.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - spółki z o.o. non-profit

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza wzbogacamy dzisiaj o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Są to podmioty ekonomii społecznej prowadzone w celach społecznych, a nie dla zysku dzielonego między udziałowców.

Aktualizacja "Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa"

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl