Wizyty w podmiotach ekonomii społecznej ubiegających się o Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej’ 2020

Rozpoczęliśmy wizyty w podmiotach ekonomii społecznej ubiegających się o tegoroczne wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. W ubiegłym tygodniu - 14 lipca odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną „Pożytek” w Tłuszczu, dzień później - gościliśmy w Żyrardowie w Przedsiębiorstwie Społecznym ŚMA, a tydzień zakończyliśmy 17 lipca - w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce, gdzie podmiot prowadzi warsztat terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami.

1,37 mln na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19

16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Podmioty ekonomii społecznej przygotowują posiłki dla służb walczących z COVID-19

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zainicjowało akcję przekazywania posiłków przez podmioty ekonomii społecznej służbom walczącym ze skutkami pandemii.

Badanie diagnostyczne wszystkich podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowanych i funkcjonujących w Polsce w 2019 i 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zleceniodawcą obecnie realizowanego badania diagnostycznego, które po raz pierwszy obejmie wszystkie podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce w 2019 i w 2020 roku (w tym także te, które w 2020 roku zawiesiły działalność). Badanie jest elementem projektu pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, realizowanego w ramach „Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie PO WER 2.5.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl