10 lat Fundacji Otwarte Serce

Fundacja Otwarte Serce obchodzi jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019–2021 zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Oferty można składać do 6 marca br.

Szczegóły na stronie:

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

OWES - nowe otwarcie

O zasadach przyznawania dotacji na rozwój sektora ekonomii społecznej w woj. mazowieckim dyskutowano 16 stycznia br. na spotkaniu z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Spotkanie, na którym obecni byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otworzył Artur Pozorek,  p.o. Dyrektora MCPS.

Zdrowych i wesołych Świąt!

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w Nowym Roku życzy Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Spotkanie Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej na Mazowszu

Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających się na Mazowszu spotkali się 12 grudnia br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie, by podyskutować o pomyśle powołania Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ, które pełniłoby funkcję rzecznika interesów środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pomagać trzeba umieć

W numerze 31 z dnia 7 grudnia 2018 r., w lokalnym tygodniku "iOtwock.info" ukazującym się na terenie powiatu otwockiego, na stronie 14, został opublikowany artykuł na temat ekonomii społecznej pt. "Pomagać trzeba umieć". Zapraszamy do lektury!

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl