Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego

Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego - to raport końcowy z badań zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Ekonomia społeczna otwiera okno na świat w "Echu Katolickim"

29 października br. na łamach tygodnika "Echo Katolickie" ukaże się rozkładówka o ekonomii społecznej w regionie siedleckim. A w niej m.in. historia tutejszego Zakładu Aktywności Zawodowej, który osobom z niepełnosprawnościami "Otwiera okno na świat", wywiad z Sylwią Szumowską z Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej, opiekującej się osobami starszymi pt.

Ekonomia z ludzką twarzą w dzienniku „FAKT”

Na pozór są to zwykłe restauracje, kawiarnie, czy galerie sztuki. Ale tak naprawdę mają do spełnienia ważną misję społeczną. Czym się zajmują i co to jest ekonomia społeczna, której są przedstawicielami,  warto się dowiedzieć i… wspierać! O warszawskich przedsiębiorstwach społecznych na łamach dziennika „Fakt”.  Czytajcie!

Decyzja Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności niektórych CIS, KIS oraz WTZ

Wojewoda Mazowiecki w dniu 16 października 2020 r. na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu niektórych centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Szczegóły - w plikach w załączeniu. 

"Tygodnik Ciechanowski" o wsparciu dla ekonomii społecznej

Zachęcamy do lektury  najbliższego numeru 'Tygodnika Ciechanowskiego", w którym będziecie  mogli przeczytać m.in. o działalności Spółdzielni Socjalnej "Szansa" z Żuromina, jak również o tym, jak w Płońsku dzielą się (nie tylko) żywnością i ile społdzielni socjalnych powstało dzięki aktywności Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Na jaką pomoc mogą liczyć podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej opowiada Dorota Macioch-Kowalska, animatorka Mazowieckiego Osrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - jednostki wspierającej rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl