Zaproszenie na wizytę studyjną

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Zapytanie ofertowe - organizacja siedmiu jednodniowych szkoleń pt. Aspekty prawne i marketingowe w Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES)

MCPS zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z organizacją siedmiu jednodniowych szkoleń pt. Aspekty prawne i marketingowe w Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES)

Zapytanie ofertowe - prowadzenie 12 bloków tematycznych na 14 jednodniowych seminariach/spotkaniach

MCPS zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z prowadzeniem 12 bloków tematycznych na 14 jednodniowych seminariach/spotkaniach

Żarówka świeci coraz jaśniej

W Nr 8 (8) 2017 pisma Samorządu Mazowieckiego pt. "Z serca Polski", na str. 22-23 ukazał się artykuł nt. ekonomii społecznej na Mazowszu oraz tegorocznej edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do lektury!

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl