Ruszył żłobek i przedszkole Stowarzyszenia "Karuzela"

(...) Stowarzyszenie „Karuzela” prowadzi w Radomiu żłobek i przedszkole. Żłobek ma pod swoją opieką podopiecznych od 20 tygodnia życia do 3 lat. Misją placówki jest stymulowanie rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem integracji sensorycznej. Prowadzi też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy dla ich wieku. Realizowany program to połączenie pedagogiki, edukacji oraz opieki bazującej na podążaniu za potrzebami dzieci i wspieraniu różnych deficytów rozwojowych. 

Staramy się, aby było normalnie - o żłobkach i przedszkolach prowadzonych przez przedsiębiorstwa społeczne w dobie pandemii

Spośród wielu obszarów działalności jakimi zajmują się przedsiębiorstwa społeczne, prowadzenie żłobków i przedszkoli jest jednym z popularniejszych. Pewnie dlatego, że mimo rosnącej liczby placówek opiekuńczych dla najmłodszych, zapotrzebowanie na tego typu usługi wciąż rośnie. Jednak prowadzenie takiego biznesu, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, to nie bajka.

Odmrażanie żłobków i przedszkoli

6 maja br. rząd zdecydował, że w ramach poluźnienia obostrzeń związanych z pandemią, publiczne i prywatne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach oraz żłobki mogą wznowić działalność. Decyzję o ich otwarciu uzależniono od organów prowadzących i możliwości dostosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

To już 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i kolejna - z większą niż poprzednia - liczbą praktyk. O około 10 proc. zwiększyła się, sięgając 1700, liczba działań CSR zaprezentowanych w dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To rekord w historii ukazywania się tej publikacji. Premiera raportu odbyła się 16 kwietnia br. w formie online poprzez stronę: facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

„Wiemy, że jesteśmy potrzebni” - rozmowa z Dagmarą Janas, Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia

Zapraszamy do lektury wywiadu z Dagmarą Janas, Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia, który został umieszczony na naszej internetowej stronie projektowej, w zakładce: „Ludzie ekonomii społecznej”: http://es.mcps-efs.pl/ludzie-ekonomii-spolecznej

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl