Podmioty ekonomii społecznej szyją maseczki higieniczne

W związku z pandemią koronawirusa od 16 kwietnia br. (czwartek po Świętach Wielkanocnych) będą  obowiązywać kolejne obostrzenia m.in. nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Dla nas wszystkich, przy wychodzeniu z domu oznacza to konieczność noszenia maseczek. Poniżej lista podmiotów ekonomii społecznej, w których można je zamówić :

Życzenia Wielkanocne

Żdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych wszystkim podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom, firmom i instytucjom wspierającym ją na co dzień i zangażowanym w jej rozwój życzy Wydział ekonomii społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19

Przedstawiamy publikację która zawiera informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19. Jej autorem jest Tomasz Schimanek - ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Zadania związane z dopłatami wynagrodzeń dla pracowników na terenie województwa mazowieckiego będzie wypełniał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na ochronę miejsc pracy wykorzystane zostaną środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl