Odwiedziny w WTZ KSNAW w Górze Kalwarii w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2020

W ramach tegorocznego konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej odwiedziliśmy wczoraj (5 sierpnia br.). Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Górze Kalwarii, będący filią WTZ KSNAW w Piasecznie. Placówka ubiega się w tym roku o wyróżnienie Marką w kategorii „Reintegracja”. Odwiedziliśmy nowo otwartą siedzibę warsztatu przy ul. Saperów 3 oraz  „Galerię przy Rynku” im. Zofii Biernackiej prowadzoną przez WTZ.

Wizyty w podmiotach ekonomii społecznej ubiegających się o Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej’ 2020

Rozpoczęliśmy wizyty w podmiotach ekonomii społecznej ubiegających się o tegoroczne wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. W ubiegłym tygodniu - 14 lipca odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną „Pożytek” w Tłuszczu, dzień później - gościliśmy w Żyrardowie w Przedsiębiorstwie Społecznym ŚMA, a tydzień zakończyliśmy 17 lipca - w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce, gdzie podmiot prowadzi warsztat terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami.

1,37 mln na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19

16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Podmioty ekonomii społecznej przygotowują posiłki dla służb walczących z COVID-19

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zainicjowało akcję przekazywania posiłków przez podmioty ekonomii społecznej służbom walczącym ze skutkami pandemii.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl