Badanie diagnostyczne wszystkich podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowanych i funkcjonujących w Polsce w 2019 i 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zleceniodawcą obecnie realizowanego badania diagnostycznego, które po raz pierwszy obejmie wszystkie podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce w 2019 i w 2020 roku (w tym także te, które w 2020 roku zawiesiły działalność). Badanie jest elementem projektu pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, realizowanego w ramach „Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie PO WER 2.5.

10 tys. posiłków dla służb walczących z COVID-19 - akcja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa dające pracę osobom zagrożonym wykluczeniem przygotują 10 tys. posiłków na rzecz osób walczących ze skutkami epidemii. To inicjatywa MCPS, która pozwala przedsiębiorstwom wrażliwym społecznie aktywnie pracować, a jednocześnie pomaga tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19.

„Pomoc społeczna w czasie zarazy” - podziel się swoimi doświadczeniami

Na stronie kwartalnika „Praca Socjalna” została ogłoszona inicjatywa „Pomoc społeczna w czasie zarazy” mająca na celu zebranie relacji osób pracujących w systemie pomocy społecznej w sytuacji występowania koronowirusa COVID-19 w 2020 roku.

Ruszył żłobek i przedszkole Stowarzyszenia "Karuzela"

(...) Stowarzyszenie „Karuzela” prowadzi w Radomiu żłobek i przedszkole. Żłobek ma pod swoją opieką podopiecznych od 20 tygodnia życia do 3 lat. Misją placówki jest stymulowanie rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem integracji sensorycznej. Prowadzi też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy dla ich wieku. Realizowany program to połączenie pedagogiki, edukacji oraz opieki bazującej na podążaniu za potrzebami dzieci i wspieraniu różnych deficytów rozwojowych. 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl