Przesunięcie terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2020”

Z uwagi na sytuację pandemii wywołaną wirusem SARS-CoV2 oraz ograniczeniami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej zdecydowaliśmy się przesunąć termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. Nowy termin to: 30 czerwca 2020 r.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki czasowo zawiesza działalność na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;

Zmiany w funkcjonowaniu Jadłodzielni

Spółdzielnia Socjalna WOLA informuje  o zmianach w funkcjonowaniu Jadłodzielni na Smoczej 3 w Warszawie (na Muranowie).

Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca zamiast rywalizacji. Program edukacyjny dla szkół podstawowych

Dobrymi praktykami należy się dzielić, dlatego postanowiliśmy zaprezentować Wam program: „Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji”  zawierający treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klas IV – VIII), które można wykorzystać  w edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Apel KKRES o podjęcie działań antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19

Publikujemy apel Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej o podjęcie działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonego stanu epidemicznego w odniesieniu do sektora ekonomii społecznej solidarnej. Pełna treść dokumentu oraz list przewodni znajdują się w załącznikach. 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl