Decyzja Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki czasowo zawiesza działalność na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;

Zmiany w funkcjonowaniu Jadłodzielni

Spółdzielnia Socjalna WOLA informuje  o zmianach w funkcjonowaniu Jadłodzielni na Smoczej 3 w Warszawie (na Muranowie).

Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca zamiast rywalizacji. Program edukacyjny dla szkół podstawowych

Dobrymi praktykami należy się dzielić, dlatego postanowiliśmy zaprezentować Wam program: „Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji”  zawierający treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klas IV – VIII), które można wykorzystać  w edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Apel KKRES o podjęcie działań antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19

Publikujemy apel Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej o podjęcie działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonego stanu epidemicznego w odniesieniu do sektora ekonomii społecznej solidarnej. Pełna treść dokumentu oraz list przewodni znajdują się w załącznikach. 

Kampania #wlasniepoto - dobry wpływ na społeczeństwo i środowisko

Czy wiecie, że według raportu Deloitte millenialsi szukają czegoś więcej niż tylko wysokich zarobków? Blisko 90 proc. ankietowanych uznało, że na sukces firmy składają się nie tylko wyniki finansowe. Priorytetem staje się poprawa jakości życia osobistego oraz wywieranie dobrego wpływu na społeczeństwo i środowisko. W kampanii Właśnie Po To dokładnie o to chodzi!

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl