Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006

Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa.

Mikropożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwość pozyskania nowych środków dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiony został instrument finansowy UE, która wspiera  najmniejszych przedsiębiorców oraz osoby napotykające bariery w wejściu na rynek pracy, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

Spotkanie w Misnisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przyszłości OWES-ów.

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ukazała się  informacja, że trwają konstruktywne i aktywne  prace i spotkania w sprawie ponownej akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES.

Więcej: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1891571.html

WTZ w ekonomii społecznej.

WTZ mogą też kreować miejsca pracy w ekonomii społecznej. Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ omawia szeroko model współpracy z makroprzedsiębiorstwami, z samorządem, jak zbudować zespół, jakie są źródła finansowania

Więcej: http://www.wtz.spoldzielnie.org/images/podrecznik_produkt_finalny.pdf

PRZEDSIĘWZIĘCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – PRZYKŁADY EUROPEJSKIE

Wielka Brytania:

 • Green Works
 • Hackney Community Transport

Włochy:

 • Spółdzielnia La Nuova Co-operativa w Piemoncie

Niemcy:

 • Integra gGmbH Berlin

Więcej: www.new.mfops.boris.org.pl

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl