Akredytacja Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej w woj. mazowieckim.

Zakończył się proces akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej OWES. Na Mazowszu akredytację otrzymały:

Ogłoszenie o naborze - 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 "Rozwój ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej.html

Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego

Plik dostępny jest do pobrania na podstronie Dokumenty.

Relacja z Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną - 16 czerwca 2016r.

W dniu 16 czerwca br. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie odbyły się pierwsze Mazowieckie Targi Ekonomii Społecznej – konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza, w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.3.

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej - informacje dla odwiedzających

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej - informacje dla odwiedzających

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl