Relacja z prelekcji I debat w ramach IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej

Debaty w ramach IX OSES odbywały się między innymi w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowa relacja: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7494,ix-ogolnopolskie-spotkania-ekonomii-spolecznej.html

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia

Ogłoszenie wyników nastąpiło w trakcie trwania Dni Ekonomii  Społecznej 17 listopada 2015 r w Warszawie.

Wśród finalistów znalazły się trzy podmioty ekonomii społecznej z Mazowsza:

·         Fundacja Integracja,

·         Przedsiębiorstwo Społeczne „ Gospoda Jaskółeczka”,

·         Fundacja „ Praca dla Niewidomych”.

Nagrody przyznano… szczegóły: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1678230.html

30 mln zł pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej

Podsumowanie dotychczasowego działania Funduszu Ekonomii Społecznej, udzielającego preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7492,30-mln-zl-pozyczek-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło realizację projektu "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu", w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Działanie 9.3. Rozwój Ekonomii Społecznej.

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Trwa piąta edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.

O nagrodę walczy 25 finalistów z całej Polski. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie trwania Dni Ekonomii  Społecznej 17 listopada 2015 r w Warszawie.

Wśród finalistów znalazły się trzy podmioty ekonomii społecznej z Mazowsza:

 • Fundacja Integracja,
 • Przedsiębiorstwo Społeczne „ Gospoda Jaskółeczka”,
 • Fundacja „ Praca dla Niewidomych”.

Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl