Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Trwa piąta edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.

O nagrodę walczy 25 finalistów z całej Polski. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie trwania Dni Ekonomii  Społecznej 17 listopada 2015 r w Warszawie.

Wśród finalistów znalazły się trzy podmioty ekonomii społecznej z Mazowsza:

 • Fundacja Integracja,
 • Przedsiębiorstwo Społeczne „ Gospoda Jaskółeczka”,
 • Fundacja „ Praca dla Niewidomych”.

Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES

Zbliżają się OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OSES, organizowane w Warszawie w dniach 16-20.11.2015 r.

Więcej informacji: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/683939?projekt=683939

Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej

W dniu 08.10.2015 r. powołany został KRAJOWY KOMITET EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Więcej informacji: http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Komitet,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3669.html

Akredytacja Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej w woj. mazowieckim.

Zakończył się proces akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej OWES. Na Mazowszu akredytację otrzymały:

Ogłoszenie o naborze - 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 "Rozwój ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej.html

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl