„Pomoc społeczna w czasie zarazy” - podziel się swoimi doświadczeniami

Na stronie kwartalnika „Praca Socjalna” została ogłoszona inicjatywa „Pomoc społeczna w czasie zarazy” mająca na celu zebranie relacji osób pracujących w systemie pomocy społecznej w sytuacji występowania koronowirusa COVID-19 w 2020 roku.

W imieniu redakcji „Pracy Socjalnej”, Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego zachęcamy pracownice i pracowników placówek działających w szeroko rozumianym sektorze pomocy społecznej do spisania swoich doświadczeń z okresu pandemii w dowolnej formie, np.: pamiętnika, wspomnień, relacji z wybranego wydarzenia. Niech opisane zostaną fakty, zdarzenia, procesy widziane z perspektywy praktyków wykonujących swoje obowiązki zawodowe i przecież również istotne w życiu - osobiste. Niech utrwalone zostaną starania w pokonywaniu okoliczności utrudniających wykonywanie służby społecznej zgodnie z jej misją i etyką zawodową.

Wszystkich, którzy zechcą taki wysiłek podjąć zapraszamy do przesłania swoich prac zapisanych w MS WORD na adres wilk@ur.edu.pl do 30 września bieżącego roku.

Wszystkie prace, zgłoszone na ten apel będą przechowywane w zbiorze komputerowym w Zakładzie Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl