10 lat Fundacji Otwarte Serce

Fundacja Otwarte Serce obchodzi jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

Fundacja Otwarte Serce, założona 13 stycznia 2009 roku przez siostrę Urszulę Głowacką RSCJ, prowadzi w Markach Centrum Integracji Społecznej dla osób borykających się z trudnościami na rynku pracy. W ramach reintegracji społecznej i zawodowej, osoby biorące udział w kursach oraz warsztatach organizowanych przez fundację, wzmacniają swoje kompetencje zawodowe i społeczne, co pomaga im w powrocie na otwarty rynek pracy. Poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach przyuczających do zawodu, uczestnicy Centrum mają możliwość zaktualizowania lub podniesienia swoich umiejętności zawodowych, jak również przekwalifikowania się. Reintegracja społeczna natomiast pomaga im przezwyciężać trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w życiu rodzinnym oraz w prawidłowym pełnieniu ról społecznych. Uczestnicy CIS mogą korzystać także z poradnictwa socjalnego oraz pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Za swoją pracę w warsztacie krawiectwa i rękodzieła otrzymują wynagrodzenie w postaci tzw. świadczenia reintegracyjnego (co stanowi równowartość zasiłku dla bezrobotnych) oraz bezpłatny posiłek.

 

Centrum Integracji Społecznej w Markach zostało dwukrotnie wyróżnione prestiżowym znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w latach 2017 i 2018.

 

Fundacja prowadzi także Klub Socjoterapeutyczny Otwarte Serce, który jest lokalnym ośrodkiem wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, mieszkających w Markach. Placówka pełniąc rolę socjoterapeutyczną, opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjno-rozwojową  oraz profilaktyczną stanowi ciekawą ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Jubilatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ekonomii społecznej!

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl