3. Spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej

12 czerwca  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  przy ul. Nowogrodzkiej 62A w Warszawie odbędzie się spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej działających na Mazowszu.

Będzie to już trzecia z rzędu okazja do wymiany doświadczeń na temat działań reintegracyjnych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dyskusji na temat możliwości ich adaptacji na otwartym rynku pracy. Obecni na spotkaniu kierownicy wtz-ów będą mogli usłyszeć na czym polega poradnictwo zawodowe, jakie są formy i metody pracy doradcy zawodowego oraz w jakich obszarach osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o wsparcie ze strony Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Ofertę współpracy oraz perspektywy zatrudnienia w obszarze ekonomii społecznej dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej przedstawią również przedstawiciele Stowarzyszenia BORIS, pełniącego rolę jednego z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu.

Kierownicy zapoznają się także z wnioskami płynącymi z ostatniego spotkania Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz nowymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wymienią swoje doświadczenia na temat funkcjonowania przy placówkach warsztatowych - klubów absolwenta dla osób, którym udało się znaleźć zatrudnienie, potrzebie  ich wsparcia rehabilitacyjnego oraz pomocy w utrzymaniu miejsca pracy. Podyskutują o  priorytetach Rady Rynku Pracy, a w szczególności o finansowaniu z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  kształcenia pracowników warsztatów i tego jak wygląda w praktyce -  dofinansowanie tego typu szkoleń. Wymienią się również doświadczeniami na temat wsparcia warsztatów środkami finansowymi pochodzącymi z budżetów gmin i powiatów w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Jednym z istotniejszych punktów programu spotkania będzie problem fizjoterapii w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, a w szczególności tego - jakie są możliwości zatrudnienia w nich specjalistów-terapeutów, ukazanego na przykładzie dobrych praktyk oraz zapisów wynikających ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie kierowników pozwoli mocniej wyartykułować postulaty środowiska mazowieckich wtz-ów, w celu ich przekazania do instytucji odpowiedzialnych za realizowanie polityki wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym instytucji zajmujących się polityką społeczną.

 


 

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl