Akredytacje dla mazowieckich OWES

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało listę akretytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Część z ośrodków posiada już zgodę na działanie w kolejnych latach. Ekonomia społeczna w województwie mazowieckim znajduje się pod opieką poniższych podmiotów:

Nazwa OWES Lider Partner Adres i email Okres
obowiązywania
akredytacji
Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Fundacja Fundusz Współpracy - ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
mowes[a]mowes.pl

2017-02-27
-
2019-02-27

Fundacja Fundusz Współpracy i KRES Fundacja Fundusz Współpracy Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
mowes[a]mowes.pl
2016-03-03
-
2018-03-03
OWES BORIS FISE Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
boris[a]boris.org.pl

2016-03-03
-
2018-03-03

OWES FISE BORIS FRSO Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa
fise[a]fise.org.pl
2016-03-03
-
2018-03-03
OWES FRSO-SOKIAL MAZ Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 1.Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
2. Biuro Rachunkowe M.Bobryk, O.Michałowska SC.
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60
03-717 Warszawa
frso[a]frso.pl
2016-03-03
-
2018-03-03
OWES Mazowsza Płockiego Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku 1. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej "CAL" w Warszawie
2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock
beata.puda[a]wp.pl
2016-09-02
-
2018-09-02

Więcej informacji o OWES:

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl [zakładka "Akredytacja OWES" | www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/ - data dostępu 26.02.2018

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl