Badanie diagnostyczne wszystkich podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowanych i funkcjonujących w Polsce w 2019 i 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zleceniodawcą obecnie realizowanego badania diagnostycznego, które po raz pierwszy obejmie wszystkie podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce w 2019 i w 2020 roku (w tym także te, które w 2020 roku zawiesiły działalność). Badanie jest elementem projektu pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, realizowanego w ramach „Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie PO WER 2.5. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Sylpo System sp. z.o.o. (lider projektu), Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus”, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu współpracy między podmiotami świadczącymi usługi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracji społecznej, jako źródła przyszłych kadr dla realizatorów usług społecznych.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o upowszechnianie informacji o badaniu wszystkim podmiotom reintegracji społecznej oraz o wzięcie udziału w realizowanym obecnie badaniu terenowym dotyczącym diagnozy działalności podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej. Pozwoli to pogłębić wiedzę w zakresie czynników kształtujących bądź ograniczających kierunki i natężenie działań prowadzonych przez KIS i CIS.

Źródło: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4194

 

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl