Ciekawostki o ekonomii społecznej. Badanie uczestników WTZ i ich motywacji do podjęcia pracy.


5% uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w woj. mazowieckim w sposób zdecydowany zainteresowana jest znalezieniem pracy, niewiele mniejszy optymizm deklaruje 38% osób. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy uczestnicy WTZ są zainteresowani znalezieniem pracy?" 

 

Ale jednocześnie niemal trzy czwarte objętych badaniem osób uznało szanse uczestników warsztatów na znalezienie pracy za niskie. Co więcej – niemal połowa zbiorowości rodziców i opiekunów wskazała, że są one bardzo niskie.

Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie "Jakie są szanse na zatrudnienie uczestników WTZ?"


W 2017 r.  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zleciło przepowadzienie badania wśród warsztatów terapii zajęciowej, które miało:

 1. określić stopnień przygotowania kadry WTZ do wspierania uczestników w podejmowaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w szczególności w spółdzielniach socjalnych;
 2. określić stopnień przygotowania uczestników WTZ do podejmowania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w szczególności w spółdzielniach socjalnych;
 3. określić na ile najbliższe otoczenie uczestników korzystających z WTZ wspiera proces aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, akceptuje fakt odejścia z WTZ i podjęcia przez nich zatrudnienia.
​W cyklu "A to ciekawostka!" będziemy przytaczać główne wyniki z badania. 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu z badania "Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warszatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim" 

Źródło: Badanie pt. "Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warszatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim", wykres 3 i 7.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl