Coraz mocniejszy głos środowiska reprezentującego warsztaty terapii zajęciowej na Mazowszu

Co zrobić, aby zatrzymać rosnący odpływ wykwalifikowanej i specjalistycznej  kadry zatrudnionej w warsztatach terapii zajęciowej? Jak pogodzić niski poziom wynagrodzeń z wysokimi wymaganiami jakie stawia się instruktorom pracującym z osobami niepełnosprawnymi? Jak skutecznie  szukać miejsc pracy dla ludzi z różnego rodzaju dysfunkcjami? O tych, a także wielu innych problemach, ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami dyskutowano 13 marca br. na spotkaniu przedstawicieli Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wzięło udział ok. 50 kierowników oraz osób reprezentujących tego typu placówki na Mazowszu, którzy spotkali się już po raz drugi, aby wymienić się doświadczeniami, podyskutować o najistotniejszych problemach, z jakimi przychodzi im się borykać na co dzień i wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniami.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z planami działań, jakie będą realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2019 roku w obszarze rzecznictwa interesów tego środowiska, jak również z możliwościami jego finansowego wsparcia poprzez udział w różnego rodzaju konkursach oraz projektach dających możliwość dofinansowania.

Osoby biorące udział w spotkaniu zwracały uwagę na coraz większy problem rotacji kadry w wtz-ach, co wiąże się ze niewspółmiernie wysokimi wymaganiami odnośnie kompetencji zawodowych instruktorów-terapeutów, zupełnie nieadekwatnych do otrzymywanego wynagrodzenia, podnosili kwestie trudności w rekrutacji uczestników warsztatów, zwłaszcza tych funkcjonujących na terenach wiejskich, skarżyli się na kiepski stan zasobów lokalowych, rosnące koszty utrzymania budynków oraz koszty transportu osób uczestniczących w terapii.

Spotkanie zakończyła dyskusja poświęcona standaryzacji modelu działań warsztatów terapii zajęciowej, podczas której rozmawiano na temat zmian w organizacji pracy wtz-ów oraz propozycjach rozwiązań systemowych ułatwiających funkcjonowanie tych placówek. Ciekawym pomysłem na usprawnienie działalności wtz-ów mogłoby być np. uruchomienie funkcji mobilnych doradców zawodowych. 

Warsztaty terapii zajęciowej to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami  zajmują się rehabilitacją społeczną i zawodową Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Zasadniczą formą ich działalności jest terapia zajęciowa, jak również zajęcia ruchowe oraz ogólnousprawniające, komunikacja społeczna i terapia psychologiczna. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach działań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami ściśle współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl