Ile kosztuje niepomaganie?

Projekt Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ):  „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających” był  projektem innowacyjnym, systemowym realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w latach 2012 – 2014.

Głównym zadaniem było wypracowanie narzędzi do prowadzenia skutecznej polityki społecznej. Najważniejszą wartością wypracowaną w czasie projektu jest zmiana patrzenia na pomaganie. Zmiana ta pokazuje jak odejść od modelu opiekuńczego w procesie pomagania i przejściu do modelu wspierającego samodzielność  osób/rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu mierników i wskaźników do szacowania kosztów zaniechania -  niepodejmowanie działań pomocowych, które można wyliczyć w oparciu o jedno z narzędzi elektronicznych projektu -  Kalkulator Społeczny. Kalkulator Społeczny i inne narzędzia projektu dostępne są na stronie : www.kkz.mcps-efs.pl w zakładce produkty.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl