Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Konsultacje będą trwały od 15.10.2018 r. (poniedziałek) do 29.10.2018 r. (poniedziałek).

Z projektem można zapoznać się:

 1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce Programy/Konsultacje www.mcps.com.pl;
 2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Społecznego www.dialog.mazovia.pl;
 3. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, Kancelaria, III p.;

Materiał został także również przekazany członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu:

 1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 2. drogą elektroniczną adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
 3. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej: tel. [22] 622 42 32 wew. 45,
e-mail: mcps@mcps.com.pl”.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl