Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2017

Oddajemy w Państwa ręce kolejny Informator  poświęcony Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej, w którym prezentujemy laureatów tegorocznej edycji konkursu.

O przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia ubiegało się roku bieżącym: dziesięć spółdzielni socjalnych, osiem warsztatów terapii zajęciowej, dwa centra integracji społecznej, dwa zakłady aktywności zawodowej, dwa stowarzyszenia oraz dwie fundacje. W kategorii „otoczenie ekonomii społecznej”, do wyróżnienia zgłoszone zostały: dwie firmy, jedna spółdzielnia, jeden powiatowy urząd pracy oraz jeden burmistrz gminy. To zdecydowanie więcej niż rok wcześniej podczas pierwszej edycji konkursu. Ilość podmiotów, które przystąpiły do konkursu - to dowód na to, że znak spełnia swoją rolę, a chęć jego posiadania i idące w ślad za tym korzyści promocyjno-marketingowe są nie do przecenienia.

Kapituła Konkursu przyznała Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej w 2017 r.  dwudziestu jeden podmiotom, ośmiu „starym”, które ubiegały się o tą nominację po raz kolejny i trzynastu nowym - biorącym udział w rywalizacji po raz pierwszy. Wyróżniła też pięciu partnerów z otoczenia ekonomii społecznej. Pamiątkowe tabliczki oraz dyplomy, wyróżnione podmioty otrzymały z rąk Elżbiety Lanc, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. O każdym z wyróżnionych podmiotów można przeczytać w Informatorze, którego wersję elektroniczną zamieszczamy poniżej.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl