Informator o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej’ 2018

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce czwartą już edycję informatora o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej. Chcemy w ten sposób przybliżyć podmioty ekonomii społecznej wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu prestiżowym znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Kapituła w tegorocznej edycji konkursu przyznała znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 26 podmiotom, 16 „starym”, które ubiegały się o to wyróżnienie po raz kolejny i 10 nowym - biorącym udział w konkursie po raz pierwszy.

Są to podmioty ekonomii społecznej cieszące się ustaloną renomą na rynku, wyróżniające się w środowiskach lokalnych w obszarach swej specjalizacji i należące do grona najaktywniejszych na rynku gospodarczym. To one promują mazowiecką ekonomię społeczną oraz stanowią wzór dla innych firm. To dzięki nim rośnie świadomość społeczna na temat korzyści płynących z współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, a pozytywny odbiór w lokalnych społecznościach komunikuje przekaz, że podmioty ekonomii społecznej nie działają wyłącznie dla zysku, ale również dla ludzi.

Kapituła konkursu wyróżniła też 16 partnerów z otoczenia ekonomii społecznej.

Informator w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony:

http://es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Informator%20MMES_2018_calosc....

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl