IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną

"IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną" - konferencja i targi podmiotów ekonomii społecznej

W dniu 8 czerwca br. w Centrum Handlowym Blue City przy Al. Jerozolimskich 179 w Warszawie, już po raz czwarty odbędzie się konferencja poświęcona ekonomii społecznej pod hasłem: „Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”. Konferencji - towarzyszyć będą targi, na których podmioty ekonomii społecznej z terenu woj. mazowieckiego zaprezentują swoje produkty i usługi.

Oba wydarzenia są realizowane w ramach projektu „Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Adresatem obu imprez są mieszkańcy woj. mazowieckiego, a ich celem jest popularyzacja podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców wysokiej jakości produktów i usług.

W trakcie wydarzenia wręczone zostaną wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej' 2018” dla najlepiej funkcjonujących pomiotów ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie to jest wyrazem dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku tych podmiotów, które dostarczają dobrej jakości usług publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, przywracając tym samym - godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Honorowe wyróżnienia Marką otrzymają także osoby i podmioty zasłużone dla rozwoju ekonomii społecznej lub osoby z otoczenia ekonomii społecznej w woj. mazowieckim. Wyróżnienia mają postać pamiątkowych tabliczek gratulacyjnych z informacją o laureacie oraz wyeksponowanym znakiem identyfikacyjnym marki. Laureaci otrzymają również symboliczne sadzonki platana szerokolistnego.

Serdecznie zapraszamy!


Kiedy? 

 • 8 czerwca 2018 r.
 • Targi - dostępne będą dla zwiedzających w godzinach od 10.00 do 20.00.
 • Konferencja - rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 10:00, otwarcie konferencji - godz. 10.30, a zakończenie - ok. godziny 15:00.

Gdzie? 

C.H. Blue City, Al. Jerozolimskie 179 w Warszawie

Targi odbędą się na poziomie -1 (przy fontannie)

Konferencja na poziomie 3

Dla kogo?

Celem tego wydarzenia jest popularyzacja wśród mieszkańców Mazowsza oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz prezentacja tegorocznych laureatów Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych tworzeniem lokalnych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej, w tym m.in. przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, pracowników i wolontariuszy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańców woj. mazowieckiego

Plan konferencji:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i kawa na dobry początek dnia
10:30 – 10:45 Uroczyste otwarcie konferencji – wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego
10:45 – 11:15 Wykład pt. „Etyczna gospodarka” - prof. Magdalena Środa
11:15 – 11:45 Pokaz filmu o podmiotach wyróżnionych MMES' 2017
11:45 – 12:00 Kawa popołudniowa
12:00 – 13:00 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,  samorządu, instytucji oraz osób wspierających ekonomię społeczną
13:00 – 13.30 Wyróżnienia dla osób, firm oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną w województwie mazowieckim
13:30 – 14:00 Wykład pt. „Ekonomia społeczna: wartości a rzeczywistość ”  -  Henryk Wujec
14:00 – 15:00 Wręczenie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej' 2018
(poziom  - 1,  przy fontannie)
15:00 – 17:00 Obiad
 
Plan targów:
08:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, przygotowanie stanowisk i kawa na dobry początek dnia
10:00 – 13:30 Prezentacja stoisk targowych
14:00 – 15:00 Uroczyste wręczenie na scenie (poziom - 1, przy fontannie) wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej' 2018
15:00 – 17:00 Obiad
17:00 – 20:00 Dalsza prezentacja stoisk targowych oraz rozmowy z wystawcami
20:00 Zamknięcie stoisk targowych

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w konferencji i targach, za wyjątkiem dojazdu na miejsce konferencji i targów.

 • Zapewniamy obiad oraz stały serwis kawowy podczas trwania konferencji i targów.

Zgłoszenie na konferencję i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (w wersji zeskanowanej) na adres email:marek.siwecki@mcps.com.pl do dnia: 11 maja 2018 r.

 • Formularz zgłoszeniowy jest dostępny (do pobrania) na stronie internetowej:  www.es.mcps-efs.pl.

Zgłoszenie na targi i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na targi przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (w wersji zeskanowanej) na adres: marek.siwecki@mcps.com.pl do dnia: 11 maja 2018 r.

 • Formularz zgłoszeniowy jest dostępny (do pobrania) na stronie internetowej: www.es.mcps-efs.pl

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję i lista rezerwowa:

Lista osób zakwalifikowanych na targi i lista rezerwowa:

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona w na stronie internetowej: www.es.mcps-efs.pl  w dniu: 15 maja 2018 r.

 • Lista wystawców >>>

 • DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 • UWAGA, UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE WYSTAWCA PREZENTUJĄCY SWOJE USŁUGI/PRODUKTY NA STOISKU, OBLIGATORYJNIE JEST ZOBOWIĄZANY DO OBECNOŚCI NA STOISKU DO GODZ. 20:00
 • Kontakt:

Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych

Marek Siwecki

tel.: (22) 622 42 32 wew. 40

e-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl