Koncepcja ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej EFS

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne do udziału w spotkaniu konsultacyjnym na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, w sali 200. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lipca br., z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazaniem reprezentowanego podmiotu.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu zostanie przekazana najpóźniej 15 lipca br. Uczestnikom nie zapewnia się zwrotu kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje i rejestracja: beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl