Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rozpoczęły się konsultacje publiczne, dotyczące aktualizacji "Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej." (KPRES).

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. KPRES jest dokumentem, w którym przedstawiono  plany i działania realizowane przez administrację rządową na szczeblu krajowym oraz kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii społecznej, także na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli innych przedstawicieli sektora administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. 

Do pobrania:

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES

Projekt uchwały Rady Ministrów_KPRES_uzasadnienie

Projekt KPRES

Projekt_KPRES_formularz

Uwagi można przesłać do 23 LIPCA 2018 r. (poniedziałek) do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 
T: (+48 22) 461 61 30
E: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl