Materiały i relacja ze szkolenia w zakresie treningu motywacyjnego i profilaktyki wypalenia zawodowego

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).

Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka od rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego, komunikacji itp. Prowadząca posiada bardzo szerokie doświadczenie, którym podczas szkolenia bardzo chętnie się dzieliła podawała bardzo ciekawe przykłady i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych przez prowadzącą ćwiczeniach warsztatowych (ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza itp.).

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do kolejnych szkoleń i seminariów w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). W najbliższym czasie odbędą się seminaria nt.:

 1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej, w dniu 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji)
 2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w dniu 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji)
 3. Przemoc wobec osób starszych, w dniu 03.08.2018 r. (wkrótce odbędzie się rekrutacja).

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl