Mikropożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwość pozyskania nowych środków dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiony został instrument finansowy UE, która wspiera  najmniejszych przedsiębiorców oraz osoby napotykające bariery w wejściu na rynek pracy, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

Więcej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7624,200-mln-zl-mikropozyczek.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1081

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl