OWES - nowe otwarcie

O zasadach przyznawania dotacji na rozwój sektora ekonomii społecznej w woj. mazowieckim dyskutowano 16 stycznia br. na spotkaniu z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Spotkanie, na którym obecni byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otworzył Artur Pozorek,  p.o. Dyrektora MCPS.

Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z założeniami nowej edycji Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, które będą obowiązywać w 2019 roku. W tegorocznej odsłonie tego popularnego współzawodnictwa, podmioty aspirujące do tego prestiżowego wyróżnienia, będą rywalizować w trzech nowych kategoriach: „Rozwój”, „Reintegracja” oraz „Odpowiedzialność”. Szczegółowy regulamin konkursu zostanie opublikowany najprawdopodobniej jeszcze w styczniu na stronie internetowej projektu oraz na profilu „EkonomiaspolecznanaMazowszu” na Facebook-u. Całkowitej zmianie podlegać będą kryteria oceny podmiotów ubiegających się o to wyróżnienie, jak również sama forma aplikowania. Zmianie ulegnie także skład Kapituły konkursu.

Przedstawiciele OWES zapoznali się z najważniejszymi wnioskami płynącymi z ewaluacji ich ośrodków przeprowadzonej w 2018 roku oraz ze zmianami zapisów w zakresie podatku VAT dotyczących monitorowania przyznawanych przez OWES dotacji. O możliwościach interpretacji tych zapisów informowali: Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Anna Wysocka, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFS.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl