Projekt "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło realizację projektu "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu", w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Działanie 9.3. Rozwój Ekonomii Społecznej.

Celem głównym projektu jest: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu, koordynacja działań na rzecz rozowju ekonomii społecznej na Mazowszu, rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (JST), Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES), ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES) i innymi instytucjami otoczenia Ekonomii Społecznej. 

Więcej: LINK

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl