Rekrutujemy na szkolenie pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”

16 września 2020 r., w godzinach od 9:00 do 15.25 odbędzie się szkolenie pod nazwą „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Wielocha - przedsiębiorczyni, mentorka i trenerka, dla której biznes i komunikacja to naturalne środowisko funkcjonowania. Ukończona ekonomia, MBA, Prawo przedsiębiorców i Prawo restrukturyzacyjne dają jej mocne przygotowanie do zawodu. Wieloletnia Wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej. Współzałożycielka marki TrenerKey.pl, która organizuje niestandardowe szkolenia „szyte na miarę”, realizatorka projektu Where2Go.edu.pl skierowanego do młodzieży, który pomaga wybrać własną ścieżkę kariery. Znajduje naturalne, silne strony każdego biznesu i uczy jak skutecznie je wykorzystać. Pokazuje przedsiębiorcom, jak tworzyć wartość swoich produktów w oczach klientów i brać za to odpowiednie wynagrodzenie.

Szkolenie odbędzie się w Restauracji Different prowadzonej przez „Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”, w Al. Jerozolimskich 123A (na I piętrze), w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

- uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem;

- uczestnicy mają zapewnione: materiały szkoleniowe, wyżywienie, serwis kawowy oraz ubezpieczenie na czas trwania szkolenia.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona (25 uczestników). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce, na własny koszt.

Uwaga: złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do: 11 września 2020 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (w formie skanu), na adres: elwira.owczarek@mcps.com.pl

Lista zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, najpóźniej w dniu 14 września 2020 r.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl