Rusza Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018

UPŁYNĄŁ JUŻ TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI. PRZYSTĘPUJEMY DO OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’2018 i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) - podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia można dołączyć (ale nie jest to obligatoryjne) ewentualne materiały promocyjne: informatory, ulotki, broszury, zdjęcia oraz filmy, dokumentujące działalność danego podmiotu.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 - 16.00 - w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018”;

  lub                                                                                                     

 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa - o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

  lub

 • na adres mailowy: marek.siwecki@mcps.com.pl - decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

  Lista wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie www.es.mcps-efs.pl do dnia: 25 maja 2018 r.

  Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się 08.06.2018r. podczas IV Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

  Osoba do kontaktu:

  Marek Siwecki tel. (22) 622 42 32 w. 40;  e-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

  O wyróżnienie honorowe w konkursie mogą się ubiegać: partnerzy samorządowi oraz biznesowi z otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (osoby i/lub instytucje) zasłużeni dla rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim (wniosek – poniżej).

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Prezentujemy także animowany film instruktażowy, który w krótkiej, żartobliwej formie pokazuje jak zdobyć Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej. 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl