Rusza V edycja konkursu "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2020” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w następujących kategoriach konkursowych:

•          Rozwój

•          Reintegracja

•          Odpowiedzialność

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na wniosku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do wniosku należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z ww. kategorii.

Aplikacje można składać:

•          w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 - 16.00 - w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2020”;

lub                                                                                                    

•          za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa - o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

•          drogą elektroniczną na adres mailowy: andrzej.idziak@mcps.com.pl  - decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu: 10 kwietnia 2020 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas VI Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie targów podmiotów ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Idziak tel.; (22) 622 42 32 wew. 40,  e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Zapraszamy do udziału!

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl