Ruszył żłobek i przedszkole Stowarzyszenia "Karuzela"

(...) Stowarzyszenie „Karuzela” prowadzi w Radomiu żłobek i przedszkole. Żłobek ma pod swoją opieką podopiecznych od 20 tygodnia życia do 3 lat. Misją placówki jest stymulowanie rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem integracji sensorycznej. Prowadzi też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy dla ich wieku. Realizowany program to połączenie pedagogiki, edukacji oraz opieki bazującej na podążaniu za potrzebami dzieci i wspieraniu różnych deficytów rozwojowych. 

Kadrę przedszkola sensorycznego tworzy zespół młodych, kreatywnych nauczycieli oraz terapeutów dbających o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju podopiecznych placówki, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości. (...) 

Po decyzji rządu o odmrożeniu działalności, przedszkole wróciło do pracy już 6, a żłobek 11 maja. - Do przedszkola uczęszcza aktualnie od pięciu do dziesięciu dzieci i są to dzieci, których rodzice wyrazili chęć powrotu - mówi Katarzyna Ziętek, wiceprezes Stowarzyszenia „Karuzela”. W żłobku, który jest przygotowany na trzydziestkę dzieci, mamy obecnie czwórkę dzieciaczków. Jestem przekonana, że z każdym dniem będzie ich coraz więcej, tym bardziej, że dysponujemy bardzo dobrymi warunkami lokalowymi, które pozwalają nam wypełnić obostrzone rygory sanitarne i metrażowe na tyle efektywnie, że możemy przyjąć praktycznie wszystkie maluchy, które mieliśmy pod opieką przed ogłoszeniem pandemii. (...)

Więcej o tym jak wygląda sytuacja w placówkach Stowarzyszenia "Karuzela", jak również innych, prowadzonych przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej można przeczytać w bezpłatnym tygodniku regionalnym "Kurier W" na stronach 10 i 11.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl