Seminarium nt. zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej

5 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się seminarium na temat zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej,  ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tys. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy oraz  biznesu.

Organizatorem seminarium było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pełniące rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl