Seminarium o ekonomii społecznej w Ciechanowie

W seminarium, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  w dn. 8 listopada br. dyskutowano o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym jakie wyzwania w tym obszarze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Wymieniali uwagi nt. roli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, które mają bezpośredni wpływ na aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl