Seminarium o ekonomii społecznej w Siedlcach

Na seminarium w Siedlcach, które odbyłó się w dn. 9 listopada br. dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. A zwłaszcza o wyzwaniach, jakie stoją  w tym względzie przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Rozmawialiśmy także o roli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, które mają istotny wpływ na aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl