Seminarium o ekonomii społecznej w Ostrołęce

Seminarium pt. 

"Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. 
Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami
i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej"

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji lokalnych z subregionu ostrołęckiego- jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp.

Termin i miejsce: 20 listopada 2018 r. (wtorek) Urząd Miasta w Ostrołęce, pl. Generała Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka - sala nr 9

Liczba miejsc: 30 osób

Informacje organizacyjne:

 • uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl do dnia 16 listopada 2018 r.
 • rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Osoba do kontaktu: Ryszard Szwarc, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl.

Poniżej wstępny program seminarium oraz w załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy !

Śledźcie Państwo nasze informacje o seminariach regionalnych pod adresem: http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Ramowy plan i program seminarium:

  9:30 – 10:00

Rejestracja Uczestników spotkania

10:00 – 10:30

Powitanie Uczestników i wstęp przedstawicieli MCPS

10:30 – 11:15

I część wykładowa (45 min.)

11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:15

II część wykładowa (45 min.)

12:15 – 13:00

I część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)

13:00 – 13:15

Przerwa

13:15 – 14:00

II część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)

14:00 - 14:30

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cele spotkania:

 • analiza wyzwań i możliwości stojących przed lokalnymi instytucjami/podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej,
 • diagnoza i analiza subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),
 • perspektywy rozwoju, możliwości współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego, ekonomii społecznej,
 • promocja dobrych praktyk – przegląd PES z subregionu na którym odbywa się spotkanie.

Zakres merytoryczny wykładu:

 1. Ekonomia społeczna – stan aktualny (nowelizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej, perspektywa UE)
 2. Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla subregionu i lokalnej społeczności – analiza korzyści
 3. Otoczenie ekonomii społecznej na poziomie sub regionu – kluczowi interesariusze
 4. Możliwości rozwoju ES na terenie subregionu – potencjał subregiony, problemy społeczne, które można rozwiązywać z wykorzystaniem narzędzi ES
 5. Warunki i możliwości współpracy na poziomie subregionalnym
 6. Dobre praktyki z subregionu i z innych części Polski

Poglądowa mapka powiatów w subregionie
powiaty: makowski, miasto Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

ZałącznikWielkość
Plik Formularz Ostroleka 20.11.2018.docx975.15 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl