Seminarium pt. "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą: „Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej”, które odbędzie się 11 lipca 2018 r. (środa) w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Seminarium to związane jest z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.

Seminarium adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoba prowadząca:

Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:

 • Liczba miejsc: 35 – decyduje kolejność zgłoszeń
 • Miejsce seminarium: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa - sala konferencyjna VI pietro.
 • Data seminarium: 11.07.2018 r. (środa) w godzinach: 9.30 reestracha - 15:30.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
 • Zapewniamy: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium.
 • W trakcie seminarium serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia na seminarium:

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel.: (22) 622 42 32 wew. 46
e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl