Seminarium pt. "Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej"

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium pod nazwą: „Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej”, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (VI pietro).

Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Tematem przewodnim seminarium będzie podział kompetencji w zakresie wsparcia rodziny, najważniejsze obszary współpracy a także nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji.

Seminarium adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoba prowadząca:

Agnieszka Olszewska - prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji. 

Informacje organizacyjne:

 • Liczba miejsc: 35 – decyduje kolejność zgłoszeń
 • Miejsce seminarium: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa - sala konferencyjna VI pietro.
 • Data seminarium: 12.07.2018 r. (czwartek) w godzinach: 9.30 reestracha - 15:30.
 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium.
 • Zapewniamy: profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały szkoleniowe wraz z książką tematycznie związaną z prowadzonym seminarium.
 • W trakcie seminarium serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia na seminarium:

Kontakt:

Elwira Ociepka-Owczarek
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel.: (22) 622 42 32 wew. 46
e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl