Skład Kapituły Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu pn.: ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” dokonało wyboru składu członków do Kapituły Konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Skład Kapituły Konkursu  ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”:

 1. Elżbieta Bogucka -  Z-ca dyrektora, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 2. Aleksandra Hanzel - Z-ca dyrektora Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski, Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej.
 3. Anna Węglicka - Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół ds. Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 4. Beata Puda - Kierownik Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.
 5. Robert Gajewski - Kierownik, Wydział ekonomii społecznej,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 6. Luiza Burba - Koordynator Projektu, Wydział ekonomii społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 7. Andrzej Idziak - Starszy Inspektor, Wydział ekonomii społecznej,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl