Spółdzielnie socjalne w 2016 r. - ogólnopolskie badanie Głównego Urzędu Statystycznego

Spośród 1,4 tys. zarejestrowanych na koniec 2016 r. spółdzielni socjalnych niecałe 2/3 prowadziło aktywną działalność (0,9 tys.). Wśród pozostałych zarejestrowanych podmiotów około 0,3 tys. nie miało przychodów ani zatrudnienia w latach 2015-2016, w związku z czym uznano je za jednostki nieaktywne. Kolejne 0,2 tys. znajdywało się w stanie likwidacji.

Najwięcej aktywnych podmiotów zlokalizowanych było w województwach: wielkopolskim (15%), śląskim (11%) i mazowieckim (9%). Przeciętna spółdzielnia socjalna zatrudniała 5 pracowników na podstawie stosunku pracy i dysponowała rocznym budżetem w wysokości 308 tys. zł. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g...

 

ZałącznikWielkość
PDF icon spoldzielnie_socjalne_2016.pdf250.98 KB
Plik spoldzielnie_socjalne_2016.docx291.47 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl