Spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu

Kierownicy warsztatów terapii zajęciowej działających się na Mazowszu spotkali się 12 grudnia br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie, by podyskutować o pomyśle powołania Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ, które pełniłoby funkcję rzecznika interesów środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

O potrzebie zawiązania takiego porozumienia mówi się już od dłuższego czasu, w kontekście wzmocnienia rzecznictwa interesów całego środowiska oraz wykorzystania instytucjonalnych form wsparcia działalności WTZ ze strony Samorządu Mazowieckiego.

Rola i znaczenie rehabilitacji zawodowej w WTZ, wobec postępujących zmian demograficznych, z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia i wiąże się z możliwością uruchomienia rezerw pracowniczych na rynku pracy poprzez zaangażowanie  osób z niepełnosprawnościami. Jednak kluczowym problemem utrudniającym przebieg takich działań, jest wciąż brak odpowiednich ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami, słabe zainteresowanie ze strony pracodawców oraz brak systemowego wsparcia, jak również motywowania pracodawców.

Przy instytucjonalnym wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które jest koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, artykulacja głosu tego środowiska mogłaby ulec znaczącemu wzmocnieniu i przyjąć bardziej wyrazistą, a co za tym idzie - skuteczną formę w procesie adaptacji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W budowaniu pozycji WTZ-ów, działających na terenie  woj. mazowieckiego mogłaby pomóc również Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.

Kolejne spotkanie w ramach Mazowieckiego Forum Współpracy WTZ zaplanowano na 13 marca 2019 r.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl