Spotkanie kierowników warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu

Zapraszamy serdecznie na spotkanie kierowników mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej, które odbędzie się 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:30) w sali konferencyjnej MCPS, przy ul. Nowogrodzkiej 62A w Warszawie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z planami działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które będą realizowane w 2019 roku.

Ramowy program spotkania przedstawia się w sposób następujący:

 1. autoprezentacja kierowników WTZ - krótkie 3 minutowe wystąpienia mające na celu przedstawienie inicjatyw realizowanych w danej placówce;
 2. prezentacja przedstawicieli MCPS - przekazanie podstawowych informacji o planach działań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2019 roku;
 3. standaryzacja modelu działań WTZ - dyskusja o możliwościach zmian w organizacji pracy WTZ oraz ewentualnych zmianach dot. rozwiązań systemowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe przyjmuje pracownik MCPS - Ryszard Szwarc (telefon komórkowy: tel. +48 601 334 301, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl).

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl