Szkolenie dla kadry zarządzającej PCPR pn. "Zarządzanie zmianą i personelem w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej"

Temat szkolenia

 • Zarządzanie zmianą i personelem w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Bella Vista, Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa
 • Szkolenie odbędzie się w terminie 7-8 września 2017r.

Przystanek pn. "Nizinna" - autobusy linii 411 | 502 | 704 | 720 | 722 | 730.

Uczestnicy szkolenia

 • Kadra zarządzająca mazowieckich powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR)

Liczba miejsc

 • 30

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych i rozpocznie się 7 września 2017r. o godz. 11.00 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się 8 września 2017r. o godz.14:00 .

Osoby prowadzące szkolenie

 • Pani Ewa Foryszewska-Jarzyńska
 • Pani Mirosława Zielony

Cel szkolenia

 • Podniesienie wiedzy z zakresu zmian w prawie dotyczących JOPS, związanych z ich zadaniami merytorycznymi oraz z zakresu zarządzania zmianą w odniesieniu do zmian legislacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, sposobów wprowadzania zmian, zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian, sztuki komunikacji i współpracy w organizacji.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia

 • Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw. Najobszerniejsza nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjneg.
 • Omówienie zmian legislacyjnych:
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dziec,
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Transport

 • Uczestnicy szkolenia dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl do dnia 4 września 2017 r. do godziny 12.00.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

Kontakt

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, Iwona Pasichnyk tel.: 22/622 42 32 wew. 46, e-mail:

Regulamin

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2017 wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl