Szkolenie pt. "Nowe technologie w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Zastosowanie narzędzi e-marketingu."

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w Siedlcach, Ciechanowie i Warszawie.

Tematem spotkania będzie omówienie nowych technologii wykorzystywanych w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzenie biznesu coraz częściej wiąże się z kształtowaniem wizerunku i widoczności podmiotu poprzez media społecznościowe, stronę internetową, kampanie adwords czy kampanie marketingowe poprzez pocztę elektroniczną.

O tych aspektach i nie tylko będzie mowa podczas szkolenia prowadzonego przez Ewę Gadomską, specjalistkę z zakresu sprzedaży, marketingu oraz promocji marki.  

Spotkanie adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników podmiotów ekonomii społecznej (centrów integracji społecznej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej), ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) oraz przedstawicieli podmiotów otoczenia ekonomii społecznej (m. in. jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, lokalnego biznesu) z terenu województwa mazowieckiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ewa Gadomska

Od dziesięciu lat prowadzę swoje firmy, od sześciu konsultuję i szkolę ludzi, aby ich biznesy działały jak najefektywniej. Od pięciu lat zajmuję się markami premium. Zaczynałam od marketingu i on zawsze będzie miał w moim sercu swoje miejsce. Jednak, prowadzenie firm pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia w tak wielu ciekawych obszarach, że chciałabym tym z Tobą podzielić.1

   


Zakres tematyczny i program szkolenia

Zakres tematyczny:

 1. Wprowadzenie do marketingu internetowego.
  1. - Krótkie podsumowanie trendów marketingu internetowego
  2. - Znaczenie i sposoby zapewnienia spójności komunikacji marketingowej
  3. - Prawne aspekty działań e-marketiingowych
 2. Nowe technologie w działalności i promocji PES - wykorzystanie nowych technologii w kształtowaniu wizerunku i widoczności organizacji w otoczeniu.
 3. Rozpowszechnianie informacji o organizacji przez e-marketing.
 4. Segmentacja, czyli wybór grupy odbiorców podstawą doboru odpowiednich narzędzi.
 5. Zastosowanie narzędzi marketingu internetowego:
  1. - internetowy Public Relations
  2. - Serwis www jako sposób na komunikację
  3. - Email marketing
  4. - Social Media marketing
  5. - Adwords
  6. - artykuł sponsorowany i jego znaczenie dla promocji treści PES

 

Ramowy harmonogram seminarium:

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 – 11:30

Część merytoryczna (90 min)

Wykład

11:30 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.15

Część merytoryczna (90 min)

Wykład

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

 

13.30 – 14.15

Część merytoryczna (45 min)

Dyskusja

Terminy i miejsca szkoleń:

 27.11.2017 r. [poniedziałek] 
 Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce

 28.11.2017 r. [wtorek]
 Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

 11.12.2017 r. [poniedziałek]
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa | Sala Konferencyjna VI piętro

 13.12.2017 r. [środa]
 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa | Sala Konferencyjna VI piętro

Liczba miejsc:

Siedlce - 20 miejsc | Ciechanów - 20 miejsc | Warszawa - po 30 miejsc na każde szkolenie

Uczestnicy seminarium:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (centrów integracji społecznej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną i/lub gospodarczą, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej) z terenu województwa mazowieckiego,
 • Przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z terenu województwa mazowieckiego
 • Przedstawiciele podmiotów otoczenia ekonomii społecznej (m. in. jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, lokalnego biznesu), z terenu województwa mazowieckiego.  

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, serwis kawowy.
 • Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl do dnia
  • Siedlce   22.11.2017 r. do godziny 14:00
  • Ciechanów  22.11.2017 r. do godziny 14:00
  • Warszawa (na oba terminy) 06.12.2017 r. do godziny 14:00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.plwww.es.mcps-efs.pl - Siedlce 23.11 | Ciechanów 23.11 | Warszawa (oba terminy) 7.12 
 • Uczestnicy szkolenia dostaną także potwierdzenie drogą emailową. 

Kontakt:

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, Iwona Pasichnyk tel.: 22/622 42 32 wew. 46, e-mail: iwona.pasichnyk@mcps-esf.pl

Regulamin:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2017 wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.mcps.com.pl oraz w załączeniu.


1 - źródło notatki biograficznej: http://ewagadomska.pl/ [data dostępu: 13.11.2017].

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl