Szkolenie pt. "Nowoczesne metody w pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych"

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Tematem szkolenia będzie praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Przedstawione zostaną zadania ośrodków pomocy społecznej w sytuacji kryzysu środowiskowego, scharakteryzowane zostaną sytuacje kryzysowe, interwencja kryzysowa, a także rola pracownika socjalnego wobec sytuacji kryzysowych wraz z kontekstem prawnym. Celem szkolenia jest również opracowanie przez uczestników szkolenia schematu postępowania w sytuacjach kryzysu. 

Szkolenie prowadzone będzie przez Krzysztofa Sarzałę, specjalistę z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka.

Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysów środowiskowych, interwencją kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Krzysztof Sarzała

Koordynuje działania gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i projektów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Przewodniczy gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy, uczestniczy w pracach Rady ds. przeciwdziałania przemocy przy PARPA od początku jej istnienia. Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole obowiązujących w oświacie.1


Zakres tematyczny i program szkolenia

Zakres tematyczny:

 1. System pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych (system praw, świadczeń i obowiązków, system instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych, zasady współpracy z władzami odpowiedzialnymi za pomoc społecznościom i ich mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wywoływanych przez katastrofy i klęski żywiołowe).
 2. Podstawy interwencji kryzysowej – rola pracownika socjalnego w pierwszym kontakcie z poszkodowanymi w wyniku klęski żywiołowej i sytuacji kryzysowej.
 3. Rola pracowników socjalnych w świadczeniu pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 4. Charakterystyka ofiar sytuacji kryzysowych.
 5. Zarządzanie kryzysowe – definicja i zadania i sposób zarządzania w gminach, powiatach, województwach i kraju.
 6. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 7. Wypracowanie przez grupę schematu postępowania w sytuacji kryzysu.

Ramowy harmonogram szkolenia: w załączeniu 

Miejsce: Hotel Trylogia, ul. J. Piłsudskiego 46, 05-220 Zielonka

Dla uczestników szkolenia zapewniony jest transport. Miejsce zbiórki: Pałac Kultury i Nauki, od strony Al. Jerozolimskich przy kinie Kinoteka o godzinie 8:30. Zwracamy się z prośbą o punktualne przybycie na miejsce zbiórki.

Termin:  23-24.04.2018 r. (poniedziałek - wtorek)

Liczba miejsc: 50 osób

Uczestnicy szkolenia: 

 • Osoby zajmujące się pomocą osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysów środowiskowych, interwencją kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.  

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie, nocleg, transport .

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: aneta.sepka@mcps-efs.pl do dnia
    17 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:

 • O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.plwww.es.mcps-efs.pl w dniu 18 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00

Kontakt:

 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, Aneta Sępka tel.: 22/622 42 32 wew. 46, e-mail: aneta.sepka@mcps-esf.pl

Regulamin:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2018 wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.mcps.com.pl oraz poniżej.


1 - źródło notatki biograficznej: https://www.edukacja.fdds.pl/krzysztof-sarzala.html [data dostępu: 24.10.2017].

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl