Szkolenie pn. "Promowanie PES wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność"

Temat szkolenia

 • Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność

Miejsce i termin szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)
 • Szkolenie odbędzie się w terminie 13 grudnia 2016 r.

Uczestnicy szkolenia

 • Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (PES – w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) oraz ośrodków wsparcia ekonomi społecznej (OWES) i podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego, w tym pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Liczba miejsc

 • 50

Program szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i rozpocznie się o godz. 08:45 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się o godz.16:00 .

Osoba prowadząca szkolenie

 • Pan Mateusz Eicher

Cel szkolenia

 • Podniesienie wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania środków od samorządów lokalnych na działalność statutową PES oraz promowanie swojego wizerunku wśród władz samorządowych.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia

 • Sposoby promocji PES wśród lokalnych władz samorządowych – możliwości i przykłady praktyczne
 • Konstruowanie ofert współpracy, ofert handlowych
 • Poszukiwanie zamówień i konstruowanie ofert przetargowych
 • Poszukiwanie innych źródeł finansowanie i przygotowanie ofert np. wniosków o dotacje ze źródeł samorządowych – możliwości i przykłady
 • Przygotowywanie ofert dla samorządów lokalnych w zakresie powierzania lub zlecania zadań.

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji

 • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 09.12.2016 r.  do godziny 12.00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa

 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 09.12.2016 r. do godziny 16.00

Kontakt

Regulamin

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny do pobrania poniżej.
ZałącznikWielkość
Harmonogram368 KB
Formularz zgłoszeniowy377 KB
Regulamin68.5 KB
Załącznik do regulaminu376 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl