V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Podczas V posiedzenia Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się w siedzibie MCPS przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie omówiono m.in. stan ekonomii społecznej w woj. mazowieckim oraz bieżące działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej prowadzone przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dyskutowano także nt. promowania podmiotów ekonomii społecznej oraz idei ekonomii społecznej. Na posiedzeniu zaprezentowane zostały również wstępne wyniki badania dot. zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminę, miasto lub powiat w latach 2015-2016.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl