VI Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ostatnie w tym roku spotkanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań na rzecz wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Omówiono ostatnie zrealizowane przedsięwzięcia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w postaci seminariów, wykładów na uczelniach wyższych oraz szkoleń z e-marketingu, jak również wydane publikacje i materiały poświęcone laureatom Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W osobnym bloku przedyskutowano zmiany prawne dotyczące sektora ekonomii społecznej (w ustawie o spółdzielniach socjalnych i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej), badania nt. współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej oraz perspektywy zawodowe uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Tematem przewodnim dyskusji członków Komitetu było włączenie osób niepełnosprawnych w ekonomię społeczną.

Na zakończenie nie zabrakło również podziękowań za pracę w 2017 roku oraz życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl