VII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W minioną środę, po raz pierwszy w 2018 roku, spotkali się Członkowie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zgodnie z Regulaminem prac komitetu przyjęto raport z jego działań w 2017 roku. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. W kolejnym bloku omówiono zmiany wynikające z Wytycznych1 rzutujące na działania komitetu oraz na kolejny projekt koordynujący działania na rzecz ekonomii społecznej. Członkom Komitetu przybliżono także wstępne dane z badań ankietowych, realizowanych przez MCPS, dotyczących zamówień publicznych oraz monitoringu "Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020" ("Plan"). Na zakończenie przedstawiono harmonogram prac związanych z monitoringiem oraz aktualizacją "Planu".

W trakcie posiedzenie wyświetlono także reportaż poświęcony Laureatom Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej oraz jedną z przygód Marka Żarówki.


1 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl