W Świeszewie uczą samodzielności

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie (w gm. Świercze) prowadzone przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego”, to placówka wyjątkowa. Mało którym warsztatom, które zajmują się reintegracją zawodową i społeczną udaje się z powodzeniem, prawie co rok, tak skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnościami. W tym roku dzięki warsztatom, zatrudnienie na otwartym rynku pracy znalazły 4 osoby. Byłoby ich jeszcze więcej, bo swoje pierwsze kroki ku samodzielności zawodowej i społecznej podjęło aż 10 osób, ale szyki pokrzyżowała pandemia.

Te sukcesy to wynik dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem, asymilacji społecznej i wyjściu „do ludzi”. W Świeszewie po prostu stawia się na szeroką aktywizację społeczną i ta taktyka przynosi efekty. Codziennie 40 uczestników z 3 powiatów (pułtuskiego, nowodworskiego i płońskiego) aktywnie uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sześciu pracowniach: krawieckiej, multimedialnej, muzyczno teatralnej, ogrodniczo-przyrodniczej, plastycznej oraz pracowni gospodarstwa domowego. A każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, opracowanym przez zespół specjalistów.

Od lipca 2018 r. przy WTZ działa również Klub Absolwenta, do którego przynależność zadeklarowało 30 osób. Są to byli uczestnicy warsztatów, którzy podjęli zatrudnienie oraz osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie do WTZ.

W świeszewskiej placówce, wszelkie podejmowane działania ukierunkowane są na tworzenie warunków do fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepelnosprawnościami. Stawia się na wyrównanie szans oraz zapewnienie im godnego i należytego miejsca w społeczeństwie. To trudna i czasami wręcz pozytywistyczna praca, która jednak przy konsekwentnym podejściu - przynosi efekty. Zmiana nastawienia do osoby niepełnosprawnej, nauka samodzielności, organizacji pracy i czasu wolnego, jak również rozwój zainteresowań uczestników warsztatów to dla wielu z nich szansa na normalne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

WTZ w Świeszewie ubiegają się o wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej’ 2020 w kategorii „Reintegracja”. 

 

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl