W Radomiu powstał klaster ekonomii społecznej

Powiat radomski może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. 8 października br. podmioty ekonomii społecznej działające na terenie miasta, w obecności przedstawicieli MCPS podpisały formalne porozumienie o współpracy w ramach Radomskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej, dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Instytucjonalne ramy tej współpracy, to kolejny, wyraźny impuls akcentujący obecność ekonomii społecznej w życiu gospodarczym  województwa mazowieckiego.

Sygnatariuszami porozumienia zostali: Fundacja Duchy lasu. Duchy historii, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Forgo for social economy” oraz Stowarzyszenie „Karuzela”.

Powołanie klastra jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań radomskich podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenia jakości ich produktów i usług. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących radomski sektor ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w tym porozumieniu. Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. Dzięki pracy w grupie podmioty ekonomii społecznej mogą także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl